Step 1 of 2
> Пълният достъп осигурява виртуално участие за четирите дни на форума, както и пълен видеозапис на всички дискусии. Цена в лева: 108 лв. с ДДС
> Еднодневният достъп осигурява виртуално участие на един от дните на форума, както и видеозапис на дискусиите от съответния ден. Цена в лева: 36 лв. с ДДС
0,00 €