Светла Станева

Мениджър корпоративно планиране

Дипломат Плаза (Луковит)

Светла Станева е мениджър корпоративно планиране в Дипломат Плаза (Луковит).