Арх. Орлин Давчев

Съосновател и управляващ партньор

Архитектурно студио MIODESIGN

Проф. д-р арх. Орлин Давчев е Декан на Архитектурен факултет при УАСГ, София и преподавател в катедра „Интериор и дизайн за архитектурата”. Съвместно с доц. д-р арх. Мария Давчева е основател на Архитектурно студио MIODESIGN и онлайн платформа за интериорни проекти VIDEA. Орлин Давчев е автор на редица проекти и реализации в областта на градоустройството, архитектурата и интериора. Носител е на национални и международни награди, сред които Архитектон, Златен капител, Сграда на годината, BIG SEE, International Academy of Architecture и др. Автор е на монографии, учебници, научни и популярни публикации в областта на съвременната архитектура. Участва в редица научни и образователни проекти.