Маргита Тодорова

Член на Съвета на директорите и директор „Експлоатация, маркетинг и продажби“

Албена АД

Маргита Тодорова е член на Съвета на директорите и директор „Експлоатация, маркетинг и продажби“ в Албена АД