Арх. Александрина Ненкова

Управител

Турист Строй Проект ООД

Арх. Александрина Ненкова е управител на Турист Строй Проект ООД.